Contact : +84 97 553 7077

/

e-mail : tandaiphat.vn@tandaiphat.vn

Chúng tôi là chuyên gia cho

Nhiều trường hợp tư vấn

Công ty bắt đầu như thế nào? Đảm bảo

Tandaiphat Chuẩn bị bất động sản: Trước khi bạn có thể cho thuê bất động sản, bạn cần đảm bảo rằng nó đã sẵn sàng cho người thuê. 

Hành trình thành công của chúng tôi

Tandaiphat.vn Giá thuê của bạn nên dựa trên giá thị trường cho các bất động sản tương tự trong khu vực của bạn. sản phẩm tốt dịch vụ ok

Những thách thức độc đáo của chúng tôi

Tandaiphat  Tìm người thuê: Bạn có thể tìm người thuê thông qua các trang web bất động sản, danh sách việc làm hoặc thông qua.

Chúng tôi là chuyên gia cho

Tư vấn nhiều trường hợp

Hiệu quả

Tandaiphat Ký hợp đồng thuê: Hợp đồng thuê là một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và người thuê. Nó nên bao gồm các điều khoản về giá.

Nhanh Chóng

Tandaiphat Chuẩn bị cho người thuê chuyển đến: Khi người thuê chuyển đến, bạn nên cung cấp cho họ chìa khóa, hướng dẫn sử dụng

Độc đáo

Tandaiphat Để giảm thiểu rủi ro, bạn nên ký hợp đồng thuê chặt chẽ và kiểm tra lý lịch của người thuê tiềm năng. Bạn cũng nên có bảo hiểm

Thuê – Cho thuê -Mua bán BĐS Toàn quốc – Phố người mọi nơi.


Gặp gỡ và mạnh mẽ cùng chúng tôi

Khai  thác  tối  đa?

 Tandaiphat.vn khai thác tối đa tất cả dịch vụ BĐS mà bạn sử dụng. Bạn có thể cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Web, dễ dàng truy cập thông tin quan trọng nhất của mình ở bất kỳ nơi nào, và rất nhiều lợi ích khác tiếp theo.

Thay đổi quy trình làm việc, Tandaiphat.vn của bạn, kiểm soát mọi thứ từ Trình chỉnh sửa trang mà không cần sử dụng bất kỳ bổ sung nào. Cải thiện tốc độ, điểm số quan trọng trên web và thông tin để có được vị trí tốt hơn.

Tìm kiếm phù hợp nhanh chóng

Chúng tôi giúp khách hàng đạt được Tìm tiêu kinh doanh củta họ

Thay đổi quy trình làm việc cho cho bạn, kiểm soát mọi thứ từ Trình chỉnh sửa mà không cần

Thay đổi bất kỳ, cải thiện bất kỳ, mọi thứ cho bạn cần


Công việc gần đây nhất

Tìm cách điều chỉnh

Team làm việc

Cam kết và sáng tạo

Thanh Tóan

Niềm tin được đền đáp

Văn phòng

Ở đâu đó trên trái đất

Chúng ta là ai

 Điều đó sẽ càng hấp dẫn hơn nếu chúng ta có thể truyền tải được những thông điệp ý nghĩa qua những câu status hay. Đối với nhiều bạn trẻ, 

Tầm nhìn của chúng tôi

Thực hiện Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2023, năm 2033, hoạt động du lịch đạt kết quả ấn tượng

Nhiệm vụ của chúng ta

Nhiệm vụ của hướng dẫn viên là giới thiệu, hướng dẫn các loại hình du lịch cho khách du lịch theo mục đích cụ thể

All in one