Contact : +84 97 553 7077

/

e-mail : tandaiphat.vn@tandaiphat.vn

Nhà ở xã hội là nhà ở do Nhà nước hoặc các tổ chức


Nhà ở xã hội là nhà ở do Nhà nước hoặc các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng, dành để bán, cho thuê hoặc cho thuê mua với giá ưu đãi cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở.

Mở trong cửa sổ mớipbgdpl.haiphong.gov.vn

Nhà ở xã hội

Nhà ở xã hội được xây dựng với mục đích cung cấp nhà ở giá rẻ cho các đối tượng có thu nhập thấp, người nghèo, người có công với cách mạng, người lao động, sinh viên, công nhân, người khuyết tật, các hộ gia đình bị thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội nhưng chưa có nhà ở.

Để được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, các đối tượng phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội;
  • Có thu nhập thấp, người nghèo, người có công với cách mạng, người lao động, sinh viên, công nhân, người khuyết tật, các hộ gia đình bị thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội nhưng chưa có nhà ở;
  • Chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định.

Giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội được xác định trên cơ sở giá thành đầu tư xây dựng, chi phí quản lý và kinh doanh dự án, mức thu nhập của các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở và khả năng cân đối vốn của chủ đầu tư.

Nhà ở xã hội được ưu đãi về giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua, được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản phí, lệ phí liên quan theo quy định của pháp luật.

Nhà ở xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết vấn đề nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định trật tự an toàn xã hội.

Trả lời

All in one